KOTOL KBO – KMG-2

kotol-kmg-2

Kotol KMG – 2 – pre tento typ kotlov je charakteristické , že predné komoru tvoria ohniska , ktoré umožnuje prevádzku kotla v dvoch režimoch .

Kotol-MKG-2-vykonAutomatický režim: Kotol funguje tak , že využíva pri praci zostavu zloženú z tlakového ( piestového ) podávača paliva poháňaného motoeduktorem , ohniska sa dmycháním ( ventilátorový systém distribúcie vzduchu ) a elektrické ridici jednotky regulujúci teplotu . Predností prevádzky kotla v tomto režime je jeho jednoduchá obsluha , ktorá spočíva v pravidelnom dopĺňaní paliva do zásobníka a odstraňovanie popola bez nutnosti nechať kotol vyhasnúť . Liatinové ohnisko kotly umožnuje spaľovať také množstvo paliva , ktoré je nevyhnutné pre udržanie teploty nastavenej užívateľom na ridici jednotke . Riadiace jednotka vykonáva plynulá meranie teploty vody v kotle a na ich podklade patricné riadi prevádzku podávaca paliva a ventilátora . Riadiace jednotka zároveň riadi prácu čerpadla ÚK a TÚV (ak je vykurovacia sústava vybavená čerpadlom ) .

Núzový režim: Kotol pracuje tak , že využíva prirodzený ťah spalín ,
preto používanie kotla v tomto režime nevyžaduje použitie elektrickej energie . proces
spaľovanie muža byt tu regulovaný manuálnou reguláciou prísunu vzduchu . teplotu vody
možno v takom prípade zistiť na teplomeru . Takéto riešenie nielenže umožnuje prevádzku kotla v havarijných situáciách , kedy nie je dodávaná elektrická energia , ale zároven ponúka možnosť pravidelne spaľovať iné palivá alebo uskutocnovat krátkodobé cykly tzv ” prepaľovaniu ” v priebehu , pred začatím či po ukončení vykurovacej sezóny .

Kotol-MKG-2-specifikacia

Uvedené rozmery kotlov sú rozmery maximálnej meranej zároveň s riadiacou jednotkou, ventilátorom a dymovodom.

Cena (20 kw):    1.580,- €
Cena (30 kw):    1.660,- €
Cena (40 kw):    1.870,- €